Trang chủ Học ngôn ngữ Hiểu về vai trò ngôn ngữ trong giáo dục STEM

Hiểu về vai trò ngôn ngữ trong giáo dục STEM

853
0

☑️Phát triển ngôn ngữ và khái niệm không tách rời nhau. Trẻ học tất cả các khái niệm thông qua ngôn ngữ.
– Theo quá trình phát triển tự nhiên, Trẻ thẩm thấu ngôn ngữ và sừ dụng ngôn ngữ để hoà nhập vào văn hoá, các giá trị của một cộng đồng. Vây ngôn ngữ là gì?_Ngôn ngữ là khả năng nhận thức (cognitive ability) và nguồn văn hoá (cultural resource), mà sau khi học, Trẻ ngay lập tức áp dụng ở nhà hoặc trong cộng đồng.
– Ví dụ chứng minh sự gắn kết của ngôn ngữ và STEM: khi trẻ học về nguyên nhân – kết quả (cause and effect) trong ngữ cảnh hàng ngày, việc hiểu nguyên nhân – kết quả của trẻ phát triển song hành cùng ngôn ngữ được sử dụng để diễn đạt. Ví dụ, thông qua câu if you see a snake, don’t touch it because it may be dangerous. Thông qua câu diễn đạt này, trẻ có thể được giới thiệu kiến thức STEM liên quan. (Painter, 1999), đó là What makes snake so dangerous? What can you do when you suddenly see a snake?
☑️Ngôn ngữ là công cụ diễn đạt nghĩa (meaning-making). Trong các ngữ cảnh, bao gồm nội dung và sự tương tác con người khác nhau, việc sừ dụng ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ngôn ngữ, chúng ta có thể sử dụng công cụ phi ngôn ngữ (tranh ảnh, âm thanh, biểu đồ, biểu tượng,…).
– Ví dụ chứng minh luận điểm: khi Trẻ giải quyết đề bài:
Sophia wants to make peach tarts for her friends. She needs two thirds of a peach to make a tart and she has 10 peaches. What is the greatest number of tarts she can make with 10 peaches?
Ngữ cảnh 1: học sinh Thảo luận nhóm. (học sinh – học sinh).
Ngữ cảnh 2: Đại diện nhóm trình bày kết quả. (giáo viên – học sinh – học sinh).
Ngữ cảnh 3: Mỗi cá nhân viết cách giải quyết vấn đề vào vở ghi chép. (Học sinh)
Ngữ cảnh 4: Mỗi cá nhân chép công thức từ sách giáo trình môn Toán. (Học sinh và tác giả).
ứng với mỗi ngữ cảnh, học sinh và giáo viên sẽ sử dụng nhiều cách thức diễn đạt khác nhau.
➡️ Khi đọc các phân tích này, tôi nhận ra quá trình học kiến thức xã hội và khoa học quá đỗi quen thuộc của mình. Ngôn ngữ là công cụ để tôi hiểu về văn hoá và hoà nhập vào xã hội dân sự thông qua tương tác xã hội. Tôi sử dụng ngôn ngữ để trình bày các khái niệm, các diễn giải đặc thù của ngành khoa học. Đối với mỗi ngữ cảnh giao tiếp, tôi sử dụng ngôn ngữ phù hợp để truyền đạt ý nghĩa nội dung cần nói và hiểu nội dung được nghe. 
Câu hỏi tiếp theo của tôi là: Làm thế nào để thiết kế bài học tích hợp cả ngôn ngữ (tiếng Anh) và giáo dục STEM dựa trên tư duy giải quyết vấn đề cho Trẻ?
(Tham khảo sách https://www.nap.edu/read/25182/chapter/5)

Để lại phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng điều tên của bạn ở đây

two × three =