Trang chủ Chuyên môn giảng dạy Tìm hiểu Problem-based learning (từ Barrows)

Tìm hiểu Problem-based learning (từ Barrows)

1013
0

Tôi nhận ra: một ngày được sống, là mỗi ngày xử lí rất nhiều vấn đề (vấn đề cảm xúc, niềm tin; vấn đề công việc; vấn đề nhu cầu;…). Lúc này, tôi nghĩ mình phải học phương pháp học có trọng tâm là vấn đề (problem), thì sau này tôi mới dạy được học sinh cách thức giải quyết vấn đề của chúng.Tôi chọn phương pháp Problem-based Learning.

Problem-based learning (PBL) là gì?

PBL hình thành giữa những năm 1960s, từ ngành y khoa, khi Barrows đưa vào nhiều vấn đề, vượt khỏi các tình huống nghiên cứu thông thường. Lúc này, ông không cung cấp cho sinh viên tất cả thông tin, mà yêu cầu các bạn phải nghiên cứu tình huống để đặt câu hỏi phù hợp, và đề xuất kế hoạch giải quyết vấn đề. PBL đã phát triển khả năng mở rộng, cải thiện kiến thức để đuổi kịp ngành y khoa liên tục được mở rộng và học cách cung cấp giải pháp chữa trị các bệnh mới mà họ gặp phải.

Sinh viên tiếp cận PBL trở thành những người học tự định hướng (self-directed learners), kì vọng biết và học; có khả năng tự biết nhu cầu học tập, khả năng chọn phương pháp học phù hợp, khả năng chọn và dung nguồn tài liệu sẵn có để đáp ứng nhu cầu của mình.

Barrows và Tamblyn đã định nghĩa PBL như là “việc học bắt nguồn từ quá trình làm việc hướng đến thông hiểu hoặc tìm kiếm giải pháp cho một vấn đề”. Quá trình này được tóm tắt như sau:

  1. Giải quyết vấn đề trước hết bằng một chuỗi các nội dung cần học (learning sequence), trước khi chuẩn bị hoặc nghiên cứu.
  2. Tình huống (problem situation) cung cấp cho học sinh phải là tình huống thực tế, được trình bày như nhau.
  3. Học sinh giải quyết vấn đề bằng cách thức giúp các bạn phát triển việc suy luận, áp dụng kiến thức, phù hợp với trình độ.
  4. Các lĩnh vực học tập cần thiết được xác định thông qua quá trình giải quyết vấn đề và được sử dụng như hướng dẫn học tập cá nhân. (individualized study).
  5. Kĩ năng và kiến thức đạt được thông qua phương pháp PBL được yêu cầu bởi được áp dụng ngược lại để giải quyết vấn đề, để đánh giá về sự hiệu quả của việc học và củng cố kiến thức.
  6. Học tập (sẽ diễn ra trong quá trình giải quyết vấn đề và học tập cá nhân hoá) sẽ được tóm tắt, tích hợp vào kiến thức, kĩ năng hiện có của học sinh.

Vì sao học sinh nên học PBL?

Tương tự sinh viên ngành y khoa, các bạn cần phát triển khả năng phát hiện và sử dụng thông tin. Ngày nay, học sinh từ mẫu giáo đến trung học phổ thông cần xây dựng kĩ năng giải quyết vấn đề và khả năng tư duy trong khi học các nội dung cần thiết để áp dụng những kĩ năng này.

Chương trình học trang bị tốt nhất cho học sinh để trở thành những người lao động hoặc công dân năng suất sẽ không ép các em nhồi nhét những sự kiện hoặc lí thuyết của hiện tại, nhanh chóng lỗi thời, mà giúp các em tự học và sử dụng thông tin cần thiết. Điều chỉnh các mục tiêu của Barrow’s đối với sinh viên y khoa, chúng ta có thể khẳng định rằng, các em học sinh từ mẫu giáo đến trung học phổ thông cần:

  • Học kiến thức trọng tâm, thật sự cần thiết
  • Khả năng sử dụng kiến thức hiệu quả để giải quyết vấn đề trong và ngoài nhà trường.
  • Khả năng mở rộng, cải thiện kiến thức và phát triển chiến lược để giải quyết các vấn đề tương lai,

PBL áp dụng cho mọi đối tượng học sinh, trở thành chiến lược lí tưởng cho các lớp học đặc biệt (heterogeneous classrooms), hội tụ nhiều khả năng khác nhau của học sinh, tạo môi trường cho các em hợp tác và tìm ra giải pháp. Những kĩ thuật này đưa các em đến định hướng liên ngành, bởi vì giải quyết vấn đề cần nhiều thông tin từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Giáo viên cần hướng dẫn cách tìm cách thử thách bản thân và học từ chính mình, khi cho phép các em tự dẫn dắt việc học của mình và nâng cao trách nhiệm.

Đọc và dịch từ sách How to use problem-based learning, Robert Delisle.

Để lại phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng điều tên của bạn ở đây

4 × 4 =