Trang chủ 2019 August

Lưu trữ mỗi tháng August 2019

Tìm hiểu và tổng hợp thông tin về TESOL

Khái niệm TESOL TESOL là từ viết tắt của Teaching English to the speakers of other languages. Khái niệm rộng lớn này bao gồm hai khái...

TESOL – và những gì tôi hỏi (self-question)

Tôi nghe cụm này không biết bao nhiêu lần, trong quá trình trải nghiệm dạy ESL (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai). Tôi đã search...

Nhận thức và giải pháp cho khủng hoảng về well-being ngày 09,10/08/2019

0
Góc nhìn về well-being: Theo từ điển Cambridge dictionary: The state of feeling healthy and happy (thể trạng mà ở đó bạn...