Trang chủ Chuyên môn giảng dạy Tìm hiểu và tổng hợp thông tin về TESOL

Tìm hiểu và tổng hợp thông tin về TESOL

743
0

Khái niệm TESOL

TESOL là từ viết tắt của Teaching English to the speakers of other languages.

Khái niệm rộng lớn này bao gồm hai khái niệm thành phần: teaching English và the speakers of other languages (những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh). Sự phân chia này dựa trên hiểu biết của tôi về lí thuyết concept-based theory và mô hình khái quát hoá về kiến thức của Erickson và Lanning. (nói về conceptual understaning cho học sinh tiểu học và trung học).

Lược sử tổ chức quốc tế TESOL

Dựa trên hiểu biết ở phần tiềm thức (unconcious mind) trải nghiệm lắng xuống và ngủ yên về giảng dạy tiếng Anh, thì tôi đoán TESOL là một chương trình ESL (dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai). Nhưng không phải vậy, mọi thứ hoàn toàn khác biệt khi research ra. Đôi khi học hỏi thì hơi buồn cười với chính mình như thế.

TESOL là một tổ chức quốc tế được thành lập năm 1966, có trụ sở tại Virginia, Mỹ. Tổ chức này giải quyết 3 nhu cầu cơ bản của cộng đồng quốc tế, mà theo tôi hiểu là:

1/ Nhu cầu cho một tổ chức chuyên nghiệp, lãnh đạo, làm việc dựa trên các vấn đề của ESOL (những người có tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ khác, đang học và nói tiếng Anh)

2/ Nhu cầu có một kênh chuyên nghiệp (chính thống) để phục vụ nhu cầu khác của lĩnh vực ESOL

3/ Nhu cầu tập hợp những chuyên gia (specialists, experts) trong lĩnh vực ESOL

Kênh thông tin khác về TESOL

Tôi tập hợp thông tin mà mình hứng thú và muốn lưu lại một bức tranh chung, để từ đó, tìm hiểu sâu thêm những phần là urgent needs (nhu cầu khẩn cấp) của bản thân trong năm học sau là language acquisition.

1/ Nhiều cơ hội tham gia và học hỏi, nhằm nâng cao chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh gồm: khoá học trực tuyến tự thân (self-paced onl courses), chương trình có hướng dẫn (instructor – led program), sự kiện gặp gỡ trực tiếp (face – to – face events) và chương trình có cấp bằng (certificate program). (Xem brochure tại đây).

2/ Cộng đồng thực hành TESOL (the TESOL community of practices) gồm các nội dung liên quan mối quan tâm (interest sections) và mạng lưới học tập chuyên môn (professional learning networks). Có hướng dẫn để trở thành thành viên của cộng đồng này.

Tôi cảm thấy rất hứng thú với platform này! Phần này chỉ là tập hợp thông tin. Để là động lực giúp tôi tiếp tục nâng cao chuyên môn và tìm kiếm đồng môn.

Tham khảo:

https://www.tesol.org/

Để lại phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng điều tên của bạn ở đây

seventeen − 11 =