Trang chủ 2019 October

Lưu trữ mỗi tháng October 2019

Nhóm ý tưởng: Sống Vui, Khoẻ

Đằng sau câu chuyện Quyết tâm “Sống Vui Khoẻ” và giả định “Tận số phận thì tui chết”. Tui ước mơ, còn sống thì tui...
Logo GMAT

GMAT – Verbal – Sentence Correction – Chiến thuật làm bài cơ bản

0
Sentence Correction là một trong ba dạng câu hỏi của phần thi Verbal của kỳ thi GMAT. Sentence Correction kiểm tra sự thành...
Logo GMAT

GMAT – Quant – Even & Odd

0
Hôm nay Ân bắt đầu chia sẻ hành trình tự học GMAT của mình. Bài học hôm nay về chủ đề Số Học, cụ...