Trang chủ 2020 January

Lưu trữ mỗi tháng January 2020

Thu – Bánh xe cuộc đời 2020

0
Bánh xe cuộc đời 2019-2020 Những gì tôi tự hào trong năm 2019? Mục tiêu 2020 của tôi là gì? Tôi sẽ không ưu tiên cho 3 mảng Home environment...
Thu ở Kuala Lumpur, Malaysia

Thu – tự truyện số 2

Bàn về những ám ảnh về cách biệt tư tưởng 2020 ư? – Tôi mới đánh cái status bét nhoè trên facebook rằng, tôi đã...

Chiêm nghiệm đêm giao thừa

Mới đó mà cũng gần một năm kể từ cái bài đầu tiên: https://sowagoodhabit.com/2019/03/01/khong-tri-hoan-bat-dau-ngay Nhân dịp mới gia hạn cái tên miền, Ân...

Thu – Tự truyện

0
Phần nhận thức xung quanh những chuyện cùng quẫn ở gia đình. Ở nhà thì thể nào cũng sẽ như thế này. Không biết gọi...